O nas

Jesteśmy małą, rodzinną kancelarią prawną specjalizującą się w prawie cywilnym i gospodarczym. Uważamy, że w naszym zawodzie najważniejsze jest zaufanie. Klienci powierzają nam swoje sprawy i sekrety ufając, że uzyskają pomoc i profesjonalną radę, my zaś dbamy żeby świadczone usługi wykonywać z najwyższą starannością.

Misja kancelarii

Celem kancelarii jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej, odpowiedniej do okoliczności, potrzeb i możliwości klienta oraz zbudowanie zaufania do naszej pracy. Uczciwie oceniamy przedstawiane nam sprawy. Współpracujemy z notariuszami oraz innymi radcami prawnymi i adwokatami, kierując do nich naszych klientów, gdy jest to w ich najlepszym interesie.

Nasze sprawy i klienci

Naszymi klientami są spółki, jednoosobowi przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne. Obsługiwaliśmy także oddziały banków, spółdzielnie, czy fundancje lub stowarzyszenia. Do chwili obecnej najwyższa wartość przedmiotu prowadzonej przez nas sprawy cywilnej to kwota 4,5 miliona euro (zakończona sukcesem).

Ubezpieczenie

Każdy radca prawny posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę ponad 1,5 miliona złotych (350 tys. euro) udzielone przez PZU S.A. w koasekuracji z TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie obejmuje naszych aplikantów i pracowników.

Zespół

Każdy z nas jest inny. Ukończyliśmy różne uniwersytety, mamy różne doświadczenie zawodowe i życiowe. Łączy nas zamiłowanie do prawa oraz codzienne dyskusje o nim i o prowadzonych sprawach, co pozwala na wszechtronne spojrzenie na rozwiązywany problem i unikanie błędów.

hover background

Radca prawny Jakub Budkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Radca prawny od 2010r, po aplikacji odbytej w OIRP w Toruniu. Uzyskał najlepsze wyniki zarówno na egzaminie na aplikację, jak i na egzaminie radcowskim. Był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, a w czasie studiów odbył praktykę w MSZ. Biegle posługuje się językiem angielskim.

hover background

Radca prawny Wojciech Borkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Włocławku. Jako asesor i mianowany sędzia początkowo pracował w Sądzie Rejonowym w Radziejowie, a następnie w Sądzie Wojewódzkim (Okręgowym) we Włocławku, gdzie pełnił m.in. funkcję wizytatora ds. cywilnych. W 1990 roku zrzekł się urzędu sędziego i rozpoczął pracę jako radca prawny. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe, które obejmuje obsługę prawną urzędów gminy, oddziałów ogólnopolskich banków, spółdzielni, spółek, przedsiębiorców i osób fizycznych.

hover background

Marta Tomala

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Studiowała również, w ramach programu Erasmus, w Uniwersytecie Mikołaja Römera w Wilnie na Litwie. Aplikantka trzeciego roku aplikacji radcowskiej OIRP w Toruniu. Pracowała w Sądzie Okręgowym we Włocławku jako asystentka sędziego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Usługi

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych w ramach naszej specjalizacji. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Nasza specjalizacja:

Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. Nie stronimy jednak od wyzwań i czasem prowadzimy również sprawy z innych dziedzin prawa. Wyjątkowo zajmujemy się sprawami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, np. w sytuacji, gdy stroną sporu jest nasz stały klient lub jako pełnomocnik przedsiębiorcy.

W zasadzie nie podejmujemy się obrony w sprawach karnych.

Linki zewnętrzne:

OIRP w Toruniu - lista radców

Sąd Rejonowy we Włocławku

Dzienniki ustaw

Prawo cywilne

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na prowadzenie i doradzanie we wszystkich sprawach z szeroko rozumianego zakresu prawa cywilnego. Usługi z tej dziedziny przykładowo obejmują:

 • zastępstwo procesowe (reprezentację przed sądami),
 • przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów, zarzutów w sprawach o zapłatę (faktur, czynszu, wynagrodzenia),
 • przygotowywanie pozwów o eksmisję oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • przygotowywanie pozwów o ustalenie, zobowiązanie, uchylenie uchwał i innnych,
 • przygotowywanie zażaleń, apelacji i skarg kasacyjnych,
 • windykację należności (egzekucję) i obronę przed nią,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie roszczeń z rękojmi lub gwarancji,
 • zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, przygotowywanie pozwów przeciwko ubezpieczycielom,
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, pozwów o zachowek,
 • przygotowywanie wniosków o podział majątku i zniesienie współwłasności,
 • prawo rzeczowe, np. wnioski o zasiedzenie, czy ustanowienie, zmianę lub zniesienie służebności,
 • przytowywanie wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym czy pozwów o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie pozwów o rozwód,
 • przygotowywanie i analizę projektów umów, w tym w języku angielskim,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

Prawo gospodarcze

Na współpracę z nami zdecydowały się dziesiątki przedsiębiorców, od jednoosobowych firm po spółki zatrudniające setki pracowników. Prawo każdego przedsiębiorcę uznaje za profesjonalistę, co powoduje, że czasem pomoc radcy jest po prostu niezbędna. Usługi z tej dziedziny przykładowo obejmują:

 • stałą obsługę prawną (ryczałt),
 • rejestrację spółek, przygotowywanie umów spółek, itd.,
 • obsługę prawną i udział w Zgromadzeniach Wspólników,
 • likwidację i przekształcenia spółek,
 • przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów, zarzutów w sprawach o zapłatę (np. faktur) i innych,
 • windykację należności (egzekucję),
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • przygotowywanie wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków wierzyciela o dopuszczenie do udziału w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • przygotowywanie i analizę projektów umów, w tym w języku angielskim,
 • porady prawne w języku angielskim,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

Prawo administracyjne

Mamy praktykę w zakresie prawa administracyjnego wynikającą m.in. z wieloletniej obsługi prawnej jednostek samorządu oraz członkowstwa w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Usługi z tej dziedziny przykładowo obejmują:

 • przygotowywanie odwołań od decyzji,
 • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA oraz reprezentacja przed sądem,
 • przygotowywanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego, stwierdzenie nieważności decyzji lub jej zmianę,
 • pomoc w przygotowaniu wniosków o wydanie oczekiwanej decyzji administracyjnej (np. z ustaw prawo budowlane czy o gospodarce nieruchomościami),
 • przygotowywanie skarg na bezczynność organu, wniosków o przywrócenie terminu i innych,
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego.

Inne

Nie ograniczamy się jedynie do prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, lecz świadczymy również usługi innych dziedzin prawa. Przykładowo są to:

 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie pism, prowadzenie spraw lub negocjacji i udzielanie porad w zakresie prawa autorskiego,
 • przygotowywanie pism, prowadzenie spraw lub negocjacji i udzielanie porad w zakresie prawa własności przemysłowej (za wyłączeniem postępowania przed Urzędem Patentowym),
 • inne - prosimy o kontakt.

Ceny

Wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo (za sporządzenie pisma, prowadzenie sprawy, stałą obsługę prawną) lub godzinowo (uzależnione od poświęconego sprawie czasu pracy). Przykładowe stawki podane są poniżej.

Podane poniżej kwoty (brutto) nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Mają one charakter poglądowy, bowiem nie mogą uwzględniać szczególnych przypadków, wymagających np. zwiększonego nakładu pracy.

 • porada prawna (do 60 minut): 100 - 200 zł,
 • sprawdzenie (analiza) przedstawionej umowy lub jej projektu: 100 - 300+ zł,
 • przygotowywanie projektu umowy: 200 - 1.000+ zł (123 zł/godz.),
 • przygotowanie projektu pozwu: od 300 zł,
 • przygotowywanie projektu innego pisma: od 200 zł,
 • stała obsługa prawna: od 1.000 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy (w danej instancji) zależy od jej rodzaju lub wartości majątku (np. żądanej kwoty) stanowiącego jej przedmiot. Przykładowo podajemy stawki minimalne (wg Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości) oraz nasze stawki w innych rodzajach spraw:

 • przy wartości przedmiotu sprawy od 500 zł do 1.500 zł: 270 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 1.500 zł do 5.000 zł: 900 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 5.000 zł do 10.000 zł: 1.800 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 10.000 zł do 50.000 zł: 3.600 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 50.000 zł do 200.000 zł: 5.400 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 200.000 zł do 2.000.0000 zł: 10.800 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy od 2.000.000 zł do 5.000.0000 zł: 15.000 zł,
 • przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5.000.0000 zł: 25.000 zł,
 • sprawa rozwodowa: 1.500+ zł,
 • sprawa o eksmisję: 500+ zł,
 • sprawa o zasiedzenie: 2.000+ zł.

Sposoby płatności.

Przyjmujemy płatności gotówką, przelewem bankowym, kartami płatniczymi (Visa, VPay, MasterCard, Maestro), online (PayPal), a nawet w wirtualnej walucie BitCoin. Wystawiamy paragon lub fakturę.

Kontakt z nami

Oczekujemy na kontakt. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Informacje kontaktowe

Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Słodowska 4A/1
87-800 Włocławek

Email: online.radca@gmail.com

Telefon: (+48) 54 2327876

Poniedziałek - Piątek:
9:00 - 15:00
Inne dni i godziny
po umówieniu

Wyświetl fotokod lub
pobierz wizytówkę.

Napisz do nas

Odpowiemy wkrótce... Proszę wypełnić pola oznaczone gwiazdką.


Mapa Google